Brancheorganisationer


DMF – Dansk Møbeltransport Forening – består udelukkende af medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar det er at håndtere andre menneskers ejendele.

Dansk Transport og Logistik, DTL, er brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche. Hermed dækker vi alle branchens behov.


Formålet med ATL er at samle alle arbejdsgivere, der driver vognmands-, transport- og logistikvirksomhed for gennem godt samarbejde og fælles optræden at give medlemmerne arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, som sætter dem i stand til at være konkurrencedygtige og lønsomme.

FEDEMAC’s main function is to express the concerns and needs of the moving industry on European level and to co-ordinate National activities with European impact. Much of this work is centred around lobbying at the EU Parliament and Commission as well as liaising with National associations, and other trade organisations.